Yoga Ev Testi

29 Şubat 2012 Çarşamba

1-Yoga nedir?
Yoga, bizi meydana getiren fiziksel, ruhsal ve akilsal vücudumuzu bir bütün olarak algilayarak disipline etmemize yarayan bir çalismadir. Yada başka bir deyişle fiziksel bedeni, ruhsal bedeni ve nefesi aynı ana getirme çalışmasıdır.

Yoga’nın kelime anlamı ise; "kontrol etmek", "boyunduruk altına almak" veya "birleştirmek" anlamına gelen Sanskrit "yuj" kelimesinden türemiştir. "Kavuşma", "biraraya gelme", "birlik", "karşılaşma" ve "yöntem" olarak çevrilebilir.

2- Hatha Yoga nedir?
Raja yoganın bir koludur Hatha Yoga. Yoga’nın fiziksel pozlarını ve nefes alıştırmalarını içerir. Asana’lar ve soluk alma egzersizleriyle vücudu ve zihni derin düşünceye dalmak için hazırlar. 
Yoga Sutra Bulutu
3- Patanjali kimdir? Yoga Sutralar nedir? Sutranın anlamı nedir?
Patanjali biyografisi ile ilgili kesin bilgiler bulunmayan, yoga sutraların yazarıdır. Sutra kelimesi, aforizma yada özlü söz olarak ifade edilebilir. Yoga Sutralar 195 özlü sözden oluşur ve kişinin gündelik yaşamda nasıl davranması, benliğini özgürlüğe kavuşturmak için neler yapması gerektiği konularını işler.

4- Patanjali Astanga yoganın 8 basamağını sıralayınız.
1.Yama - Yoga yolundaki kişinin kaçınması gereken 5 nokta.
2. Niyama - Yoga yolundaki bireyin öz disiplinini güçlendirmek için yapması gereken 5 nokta.
3. Asana - Yoga çalışmalarında bedenle yapılan, vücudu daha esnek, kuvvetli ve dengeli hale getiren duruş ve hareketler.
4. Pranayama - Çeşitli nefes teknikler.
5. Pratyahara - Duyuların dış dünyadan iç dünyaya yönlendirilmesi.
6. Dharana - Konsantrasyon çalışmaları.
7. Dhyana - Meditasyon çalışmaları, odaklanmadan farkındalık, akışı seyretmek.
8. Samadhi - Bütünün idrak edilmesi, aydınlanma safhası.

5- Yama ve Niyamaları sıralayıp (türkçe ve ingilizce) anlamlarını kısaca yazar mısınız?
Yamalar:
1.       * Ahimsa -  Her çeşit sözel ve fiziksel şiddetten uzak durmak. (non-violence, non-injury, harmlessness)
2.       * Satya - Hem kendine hem başkalarına yalan söylememek, gerçek olmayanı konuşmamak. (truthfulness, honesty)
3.      *  Asteya - Kendine ait olmayanı sahiplenmemek. (non-stealing, honesty, non-misappropriateness)
4.       * Brahmacharya - Duyu ve dürtülerin, özellikle şehvetin esiri olmamak. (Continence, Control of sensual pleasure)
5.       * Aparigraha – Aç gözlülük, ihtiyaç duyulandan fazlası için hırsa kapılmamak. (Freedom from covetousness and possessions beyond one's needs)

Niyama
1.       * Sauca - Bedensel ve zihinsel temizlik. Arınmak. (purity, cleanliness)
2.       * Samtosa - Yaşamın getirdiklerini kabullenmek. Her koşulda hoşnut olmayı öğrenmek. (contentment, peacefulness)
3.       * Tapas - Çalışmak, disiplinli olmak, her türlü koşuda dayanıklı ve istekli olarak çaba göstermek. (austerity, practical (i.e, result-producing) spiritual discipline)
4.      *  Svadhyaya - Kendimizi eğitmek, geliştirmek için bu yoldaki eserleri okumak, öğrenmek.  (self-study, spiritual study)
5.       * Isvara Pranidhana - Yoga yolundaki kişinin bütün çalışmalarında ve eylemlerinde Tanrı’yı hatırlaması. (offering of one's life to God) 
Hatha Yoga Pradipika Bulutu
6- Hatha Yoga Pradipika nedir? Pradipika’nın anlamı nedir? Hatha Yoga Pradipika ve Yoga Sutralarının arasındaki fark nedir?
Pradipika "light - ışık" yada "to illuminate - aydınlatmak” manalarına gelmektedir.  Hatha Yoga Pradipika Hatha Yoga üzerine Swami Gorakhnath’ın öğrencisi olan Svami Svatmarama tarafından yazılmış sanskritçe bir metindir, 15 yy. da yazıldığı sanılmaktadır ve Hatha Yoga üzerine kaleme alınmış en eski metin olarak kabul görmektedir.  Hatha Yoga Pradipika asana, pranayama, chakra, kundalini, bandha, kriya, shakti, nadi ve mudra konularını içermektedir. Yoga Sutralar kişinin yaşamına ve günlük hayatına dair daha genel özlü sözlerden oluşmaktayken, Hatha Yoga Pradipika hatha yoga uygulaması üzerine bir el kitabı (manuel) görevi görecek daha spesifik konuları işlemektedir.

7- Aşağıdakilerin her biri hakkında ufak bir açıklama yapınız:
• gunalar
• nadiler – akış yolu denilebilir. Vücutta enerjinin aktığı kanallar.
• chakralar – chakra kelime olarak tekerlek yada dönüş manasına gelir. Vücuttaki enerji merkezleridir.
• mudra  - mudra kelime olarak mühür anlamına gelmektedir. Kişinin bedeninde zihinsel-fiziksel değişikliklere sebep olan bedensel hareketlerdir.  En çok bilinen mudralar el mudralarıdır, anjali mudra gibi.
• kundalini – kelime anlamı gizemlidir. Kişinin içinde bulunan öz enerjiye verilen isimdir.

Jnana Mudra

Chakralar
8- OM’un anlamı nedir?
OM mantraların en kutsalı sayılan hecedir. Pek çok farklı anlamı, pek çok farklı yorumlanması vardır. Evrenin tüm özünü ifade ettiği söylenir. En temel anlamıyla OM evrenin iç sesi ve ritmidir.

9- Prana nedir? 5 farklı nefes/rüzgar nedir?
Prana’nın kelime anlamı devamlı harekettir. Yoga bilimine göre, Prana, evrende var olan tüm enerjinin toplamı olan kozmik evrensel enerjidir. Bu enerji, her ne kadar havanın kimyasal bileşiminde bulunuyorsa da akciğerlerimize soluduğumuz havada var olduğu kabul edilmektedir.Prana (yaşam gücü enerjisi) vayu (rüzgar) denilen 5 enerjik alt gruplara ayrılır: Prana-Vayu, Apana-Vayu, Vyana-Vayu, Udana-Vayu, Samana-Vayu.

10- Bandha nedir? Kaç tane bandha vardır? Sıralayanız.
Bandha’nın kelime anlamı “kilit”tir. Bedendeki belirli bölgeleri sıkıştırıp kasarak uygulanan kilitlerdir. Bandha’lar Pranik enerji kilitleri’dir. Prana’nın vücudun belli bölümlerinde kalmasını sağlar. Bandha’lar Pranayama ile kullanılan tekniklerdir. 7 tanedir; Mulabandha, Uddiyanabandha, Merubandha, Jalandharabandha, Hastabandha, Padabandha, Sarvangabandha

11- Pranayama nedir?
Prana, yaşam, enerji ve canlılıktır. Ayama, uzunluk, genişlik, düzenleme ve kontroldür. Pranayama; bedende ki enerji akışını nefesi kullanarak düzenlemedir. Pranayamanın amacı pranayı vücuda eşit şekilde dağıtmaktır.

12- Kriya nedir?
Kriya’nın kelime anlamı “etkinlik – action” dır. Arınma, temizlik olarak anlaşılmalıdır yoga içinde. Hatha Yoga Pradipika’da 6 kriya temizleme etkinliğinden bahsedilir; neti, nauli, trataka, kapalabhati, dhauti, basti.

13- Nefesin dört bölümü nedir?
Nefes alma, nefes verme, nefes tutma ve nefesin duyguları içermesi

14- 3 farklı beden nedir? Kosha nedir? Koshaları sıralayın.
3 farklı beden: fiziksel beden, spirütüel beden, astral beden.

Kosha’nın kelime anlamı kılıftır. İnsan 5 farklı kosha’dan oluşmaktadır.
·         *Annamaya kosha: fiziksel beden kılıfı
·         *Pranamaya kosha: Hayat enerjisinden oluşan kılıf. Fiziksel bedeni çevreleyen bioenerjetik katmandır.
·        * Manomaya kosha: Zihinden oluşan kılıftır.
·         *Vijnanamaya kosha: Akıl ve zekadan oluşan kılıf.  
       *Anandamaya kosha: Saadetten oluşan kılıftır.

0 yorum: